Ban Cố Vấn

Để phát huy tinh hoa Y sinh học lợi khuẩn và cho ra đời các sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả cao, LiveSpo đã kết hợp cùng các chuyên gia đầu ngành, đặc biệt là đội ngũ Ban cố vấn của công ty. Các thành viên trong Ban cố vấn không chỉ nắm vững kiến thức Y học, giàu kinh nghiệm lâm sàng mà còn được tiếp cận nền Y học hiện đại trên thế giới. Họ cũng là những người tham gia vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, là tác giả của nhiều đầu sách, bài báo chuyên ngành về y dược.