PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh

Cố vấn khoa học
Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Đào tạo và học hàm

 • 9/1992 - 6/1997: Dược sĩ đa khoa, Trường ĐH Dược Hà Nội
 • 4/1999 - 4/2001: Thạc sĩ, chuyên ngành sinh học phân tử, lĩnh vực khoa học sự sống, Trường ĐH Tohoku, Nhật Bản
 • 4/2001 - 4/2004: Tiến sĩ, chuyên ngành sinh học phân tử, lĩnh vực khoa học sự sống, Trường ĐH Tohoku, Nhật Bản
 • 11/2012: Phó Giáo sư, chuyên ngành sinh học phân tử
Quá trình công tác: 
 • 6/2004-11/2005: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Khoa học sự sống, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
 • 11/2005 – 9/2009: Giảng viên tại PTN Sinh Y, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN
 • 10/2009 – 11/2012Giảng viên tại PTN Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường ĐHKHTN
 • 11/2012 – 12/2022Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Sinh học Nano và Ứng dụng, Phó giám đốc PTN Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường ĐHKHTN
 • 1/2023: chuyên gia độc lập, tư vấn khoa học cho các công ty về lĩnh vực Sinh Y Dược học

Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm 04 đề tài cấp nhà nước, 05 đề tài quốc tế do các tổ chức khoa học của Ý, Thuỵ Điển và Nhật Bản tài trợ và tham gia 15 đề tài các cấp nhà nước, bộ ngành khác nhau
 • Công bố 31 bài báo quốc tế có uy tín trên thế giới như EMBO, Scientific Reports-Nature, Vaccine… và 05 bằng sáng chế.
 • Nguyên thư ký, thành viên hội đồng khoa học ngành Sinh Y Dược học, Quỹ Nafosted nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2019, 2019-2022.
 • Giải thưởng “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong khoa học” năm 2010 do Quỹ Loreal và Unesco trao tặng, “Khoa học Công nghệ” năm 2015 do ĐH Quốc Gia Hà nội trao tặng. Giải nhất hội chợ Techmart cho sản phẩm Probiotic do Bộ KHCN trao tặng.
 • Thành viên Hiệp hội vi sinh Mỹ, Hiệp hội vi sinh Anh Quốc và phản biện cho tạp chí quốc tế Journal of Applied Microbiology, Probiotics and Antimicrobial Proteins, Food Function
 • Có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu về Bào tử lợi khuẩn

Hướng nghiên cứu hiện nay

 • Phát triển probiotic, prebiotic, và synbiotic làm thực phẩm chức năng
 • Đánh giá an toàn và hiệu quả của các sản phẩm probiotic, prebiotic, và synbiotic thông qua các thử nghiệm lâm sàng.