TS. Nguyễn Hòa Anh

TS. Nguyễn Hòa Anh

Giám đốc R&D - Chủ tịch LiveSpo - Nguyên Giảng viên trường Đại học Tohoku Nhật Bản

Trình độ: Tiến sĩ
 
Đào tạo và học hàm:
–1989: Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa Thực Phẩm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
– 1989-2001: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Trường Đại học Tohoku Nhật Bản

Quá trình công tác:
–2005-2010
: Nghiên cứu viên của Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản
–2010-2013: Giảng viên Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein, Trường ĐHKH Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
–2013-2020: Tổng Giám đốc Công ty CP ANABIO R&D
–2020-nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH LiveSpo Pharma, Công ty TNHH ANABIO R&D
 
Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu khoa học:
–Chủ nhiệm 04 đề tài cấp nhà nước
–Công bố 11 bài báo quốc tế có uy tín trên thế giới như Scientific Reports-Nature và 8 bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
 

Hướng nghiên cứu hiện nay:

–Phát triển probiotic, prebiotic, và synbiotic làm thực phẩm chức năng

–Đánh giá an toàn và hiệu quả của các sản phẩm probiotic, prebiotic, và synbiotic thông qua các thử nghiệm lâm sàng.