Cập nhật mới cơ chế đổi quà chương trình Loyalty "Tích mã QR - Đổi quà hấp dẫn"

Cập nhật mới cơ chế đổi quà chương trình Loyalty

Khuyến mãi

07/07/2023 - 1.7k lượt xem

Chia sẻ

Livespo thông báo tới quý khách hàng cơ chế đổi quà được cập nhật mới nhất của chương trình loyalty "Tích mã QR - Đổi quà hấp dẫn"

Có sự thay đổi về số lượng mã QR, điểm lích luỹ cần thiết để đổi quà tặng. Cụ thể, khách hàng cần ít điểm hơn, ít mã QR hơn ở một vài sản phẩm.

Danh sách quà tặng và cơ chế đổi quà

Đối với cách 1: Nhận sản phẩm cùng loại bằng cách tích mã QR trên bao bì.

Mã QR

Quà đổi

Mua 12 mã QR CLAUSY bao bì mới

Đổi 01 hộp CLAUSY bao bì mới cùng loại

Mua 09 mã QR COLON bao bì mới

Đổi 01 hộp COLON bao bì mới cùng loại

Mua 09 mã QR DIA30 bao bì mới

Đổi 01 hộp DIA30 bao bì mới cùng loại

Mua 06 mã QR NAVAX chuyên dụng 30mL

Đổi 01 hộp NAVAX chuyên dụng 30mL

Mua 09 mã QR PREG-MOM bao bì mới

Đổi 01 hộp PREG-MOM bao bì mới cùng loại

Mua 06 mã QR NAVAX KIDS 50mL

Đổi 01 hộp NAVAX KIDS 50mL

Mua 12 mã QR CLAUSY 10 ống bao bì cũ

Đổi 01 hộp CLAUSY 10 ống bao bì mới

Mua 09 mã QR COLON 10 ống bao bì cũ

Đổi 01 hộp COLON 10 ống bao bì mới

Mua 09 mã QR COLON 20 ống bao bì cũ

Đổi 01 hộp COLON 20 ống bao bì mới

Mua 07 mã QR SPOBIO SOS 10 ống

Đổi 01 hộp DIA 30 10 ống bao bì mới

Mua 18 mã QR PREG-MOM 10 ống bao bì cũ

Đổi 01 hộp PREG-MOM 20 ống bao bì mới

Mua 09 mã QR PREG-MOM 20 ống bao bì cũ

Đổi 01 hộp PREG-MOM 20 ống bao bì mới

Mua 10 mã QR NAVAX trẻ em và trẻ sơ sinh 5 ống

Đổi 01 hộp NAVAX KIDS 50mL

Mua 13 mã QR NAVAX Gia đình 5 ống

Đổi 01 hộp NAVAX chuyên dụng 30mL

Mua 17 mã QR NAVAX chuyên dụng 1 ống

Đổi 01 hộp NAVAX chuyên dụng 30mL

Mua 05 mã QR NAVAX chuyên dụng 4 ống

Đổi 01 hộp NAVAX chuyên dụng 30mL

Mua 05 mã QR NAVAX chuyên dụng 5 ống

Đổi 01 hộp NAVAX chuyên dụng 30mL

Đối với cách 2: Nhận bất kì sản phẩm của LiveSpo khi tích luỹ đủ giá trị cần thiết thông qua mã QR trên bao bì.

Chi tiết bảng quy đổi điểm tích luỹ

STT

Loại sản phẩm

Giá trị hàng hóa (VNĐ)

Tỷ lệ tích lũy

Giá trị tích lũy (VNĐ)

1

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 10 ống

68,000

8.35%

5,678

2

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 20 ống

128,000

8.35%

10,688

3

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 25 ống

159,000

8.35%

13,277

4

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 10 ống

163,000

11.12%

18,126

5

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 15 ống

243,000

11.12%

27,022

6

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 20 ống

324,000

11.12%

36,029

7

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 30 ống

489,000

11.12%

54,377

8

TPBVSK LiveSpo®  DIA 30 hộp 10 ống

270,000

11.12%

30,024

9

TPBVSK LiveSpo®  DIA 30 hộp 15 ống

391,000

11.12%

43,479

10

TPBVSK LiveSpo® PREG-MOM hộp 20 ống

324,000

11.12%

36,029

11

LiveSpo® NAVAX chuyên dụng hộp 30mL

212,000

16.67%

35,340

12

LiveSpo® NAVAX KIDS hộp 50mL

152,000

16.67%

25,338

13

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 10 ống bao bì cũ

68,000

8.35%

5,678

14

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 10 ống bao bì cũ

163,000

11.12%

18,126

15

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 20 ống bao bì cũ

324,000

11.12%

36,029

16

TPBVSK LiveSpo® SPOBIO SOS 10 ống

353,000

11.12%

39,254

17

TPBVSK LiveSpo® PREG-MOM hộp 10 ống bao bì cũ

163,000

11.12%

18,126

18

TPBVSK LiveSpo® PREG-MOM hộp 20 ống bao bì cũ

324,000

11.12%

36,029

19

LiveSpo® NAVAX trẻ em và trẻ sơ sinh 5 ống

98,000

16.67%

16,337

20

LiveSpo® NAVAX gia đình 5 ống

98,000

16.67%

16,337

21

LiveSpo® NAVAX chuyên dụng 1 ống

76,000

16.67%

12,669

22

LiveSpo® NAVAX chuyên dụng 4 ống

283,000

16.67%

47,176

23

LiveSpo® NAVAX chuyên dụng 5 ống

294,000

16.67%

49,010

(*) Trường hợp giá trị tích lũy là số thập phân (ví dụ 10,6) thì áp dụng quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị và bỏ phần thập phân như sau: nếu số sau dấu phẩy từ 5 trở lên thì cộng 1 ở hàng đơn vị, nếu số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên hàng đơn vị.

Danh sách quà tặng có thể đổi từ điểm tích luỹ

STT

Sản phẩm

Giá trị tích lũy quy đổi / Sản phẩm

1

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 10 ống

68,000

2

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 20 ống

128,000

3

TPBVSK LiveSpo® CLAUSY hộp 25 ống

159,000

4

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 10 ống

163,000

5

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 15 ống

243,000

6

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 20 ống

324,000

7

TPBVSK LiveSpo® COLON hộp 30 ống

489,000

8

TPBVSK LiveSpo®  DIA 30 hộp 10 ống

270,000

9

TPBVSK LiveSpo®  DIA 30 hộp 15 ống

391,000

10

TPBVSK LiveSpo® PREG-MOM hộp 20 ống

324,000

11

LiveSpo® NAVAX chuyên dụng hộp 30mL

212,000

12

LiveSpo® NAVAX KIDS hộp 50mL

152,000

  •   Ghi chú:

+     Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

+    Khách hàng có thể đổi thưởng bất kỳ thời điểm nào nếu có giá trị tích lũy đạt giải thưởng muốn đổi. Giá trị tích lũy còn lại chưa đổi được tiếp tục cộng với giá trị tích lũy sau đó đến khi hết chương trình.

Chương trình quét mã QR - Đổi quà hấp dẫn

Mua LiveSpo - Tích mã 100% có quà

Khách hàng mua 01 sản phẩm LiveSpo được áp dụng khuyến mại bất kỳ, khách hàng được tham gia tích lũy để đổi quà. 

Đối tượng & Phạm vi khuyến mại

Áp dụng cho khách hàng tiêu dùng mua hàng tại tất cả các kênh phân phối của LiveSpo trên toàn quốc.

Thời gian khuyến mại

Từ ngày 01/05/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Sản phẩm LiveSpo được áp dụng khuyến mại

STT

Sản phẩm

1. 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY hộp 10 ống, 20 ống, 25 ống

2.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống, 30 ống

3.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo®  DIA 30 hộp 10 ống, 15 ống

4. 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® PREGMOM hộp 10 ống, 20 ống

5..LiveSpo® Navax Sản phẩm chuyên dụng hộp 30m

6. 

LiveSpo® Navax KIDS hộp 50mL

7. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo SPOBIO SOS 10 ống
8. LiveSpo NAVAX trẻ em và sơ sinh 5 ống
9. LiveSpo NAVAX gia đình 5 ống
10. LiveSpo NAVAX chuyên dụng 1 ống, 4 ống, 5 ống
 

Hướng dẫn tham gia chương trình

Đổi quà thuận tiện trên mini app

Cách thức mua hàng 

Cách 1: Mua hàng tại chuỗi nhà thuốc, siêu thị lớn trên toàn quốc như: Long Châu, An Khang, Pharmacity, Guardian, 115 pharma Hà Nội... 

Cách 2: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc: 

Tìm nhà thuốc gần nhất tại đây: https://livespo.vn/pages/diem-ban
Cách 3: Mua hàng qua fanpage chính thức của LiveSpo: m.me/livespo.vietnam
Cách 4: Mua hàng trên cửa hàng trực tuyến chính thức của LiveSpo: https://livespo.vn/ 
Cách 5: Mua hàng tại sàn thương mại điện tử 
📌Shopee: 
https://shp.ee/b5q77ub 
📌Tiki: https://bom.so/5XcFG3 
📌Lazada: https://s.lazada.vn/s.XjZJQ 
📌Tiktok shop: https://www.tiktok.com/@livespo.com

Cách 6: Gọi điện thoại đặt hàng tại hotline 1800.088808

Luôn lấy khách hàng làm trung tâm của mọi sự nỗi lực và cải tiến, các sản phẩm LiveSpo hiện đã có mặt tại các kênh phân phối uy tín trên toàn quốc, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi mua hàng và tham gia chương trình. 

Khuyến mãi nổi bật