LiveSpo NAVAX có mấy loại, cách dùng như thế nào?

Biên tập viên: Huyền

03/11/2022

Gần đây có nhiều khách hàng thắc mắc, LiveSpo NAVAX có mấy loại, cách dùng NAVAX như thế nào.

LiveSpo xin phân biệt thông qua infographic như sau:

Cách sử dụng LiveSpo NAVAX:

- Lắc đều ống trước khi đổ dung dịch vào bình
- Đối với trẻ em dưới 2 tuổi: Nhỏ 2-3 giọt/lần, ngày 2-3 lần.
- Đối với trẻ trên 2 tuổi và người lớn: Xịt 2-3 nhát/lần, ngày 2-3 lần.
 
 
 
Qua bài viết này hi vọng các mẹ dễ dàng biết cách sử dụng sản phẩm.
LiveSpo team

Bình luận